SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Cynkowanie z chromianowaniem na kolor biały i żółty    
Wartość ochronna powłok jest proporcjonalna do ich grubości. Grubość powłok cynkowych określa  PN-71/H-97005. Cynkowanie w naszej firmie odbywa się na półautomatach zawieszkowych oraz w bębnach obrotowych z zastosowaniem technologii firm niemieckich.

Powłoka stopowa cynk-żelazo
Powłoka cynkowa powstała podczas procesu ocynkowania detali lub konstrukcji musi spełniać wymagania określone w normie PN – EN ISO – 1461

Cynowanie
Grubość powłok cynowych określa  PN-71/H-97005. Cynowanie w naszej firmie odbywa się na półautomatach zawieszkowych oraz w bębnach obrotowych z zastosowaniem technologii firm niemieckich.

Miedziowanie kwaśne
Miedziowanie wykonywane jest na półautomatach zawieszkowych i obrotowych (wielkość wsadu ok. 30 kg) i oparte jest na technologii firm niemieckich.

Powłoka stopowa cynk-nikiel
Planowane wdrożenie powłoki stopowej cynk-nikiel

cynkowanie -  powłoki galwaniczne

cynowanie -  powłoki galwaniczne

chromianowanie -  powłoki galwaniczne